หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)