หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)