หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
คู่มือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)     2