หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)