หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2      3