หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2