หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้ง 1/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2