หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
 

 
 
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตำบลดอนกลอย
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตำบลทุ่งพึ่ง
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตำบลหนองขาหย่าง
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตำบลห้วยรอบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการรัฐต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment  : EIT)          มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกดำเนินการเข้าระบบ ITAS และตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามรายชื่อในเอกสารที่แนบนี้ ดำเนินการเข้าระบบ ITAS และตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยสมัครใจผ่านช่องทาง URL และ QR Code ตามที่ส่งมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 13.57 น. โดย คุณฐณิชชา โนวิชัย

ผู้เข้าชม 283 ท่าน

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
Call Center/โทรศัพท์ : 056-597-150 โทรสาร : 056-597-150 ต่อ 17
จำนวนผู้เข้าชม 2,237,258 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.