หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
 

 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดหมายเพื่อการพัฒนา  
 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง
\'ชุมชนเข้มเข็ง ปลอดมลพิษ พิชิตยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงความสามัคคี มีคุณธรรมนำการพัฒนาที่ยั่งยืน\'

พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง
1.จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
2.ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตรกรรม
3.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน
4.ส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน
5.ส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน
6.ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง
2.เพื่อให้เกษตรกรหันมาลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร
3.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น
5.เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆ สืบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 10.20 น. โดย คุณฐณิชชา โนวิชัย

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
Call Center/โทรศัพท์ : 056-597-150 โทรสาร : 056-597-150 ต่อ 17
จำนวนผู้เข้าชม 2,237,351 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.