หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พุทธศักราช 2552 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
การเข้าร่วมประชุมโครงการวัฒนธรรมธรรมาภิบาลปฏิบัติงานโปร่งใส ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2569 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2